Sudoku oplossen: Swordfish patroon

Er is sprake van het Swordfish patroon wanneer we drie regels kunnen vinden, waarin een kandidaat-cijfer in twee of drie vakjes kandidaat is, en in al de drie regels bevinden deze vakjes zich in drie dezelfde kolommen. Dan kunnen we het kandidaat-cijfer uit alle andere vakjes in de drie kolommen verwijderen.
Uiteraard kunnen in de bovenstaande definitie de woorden "regels" en "kolommen" omgewisseld worden.

In het onderstaande voorbeeld bestaat het Swordfish-patroon voor het cijfer 3 in de regels C, D en I.

Sudoku puzzel oplossen - Swordfish patroon


In de regels C, D en I kan het cijfer 3 alleen in de gemarkeerde vakjes staan. Er zijn dus drie regels, waarin het cijfer 3 in twee of drie vakjes toegestaan is, en al deze vakjes bevinden zich in drie gezamenlijke kolommen: 1, 4, 5.
Elke van de drie regels moet het cijfer 3 bevatten, maar het kan alleen in de gemarkeerde vakjes en dan zo, dat in elke van de drie gezamenlijke kolommen het cijfer 3 alleen één keer voorkomt. Dit is alleen mogelijk als in al de drie kolommen het cijfer 3 in één van de gemarkeerde vakjes staat (die zich ook nog in elke van de drie kolommen in een andere regel moet bevinden). Het cijfer 3 kan dus in alle andere (niet gemarkeerde) vakjes van de drie kolommen uitgesloten worden (de rode potlood-tekentjes kunnen verwijderd worden).
In feite is er sprake van een soortgelijk verband tussen de vakjes, als in het X-Wing patroon, alleen in het Swordfish patroon hebben we te maken met drie regels en drie kolommen.

In dit voorbeeld leidt deze techniek direct tot het invullen van een cijfer - als we een 3 als kandidaat uit het vakje E1 verwijderen, dan blijft het cijfer 9 de enige mogelijke kandidaat voor dit vakje, dus moet daarin een 9 staan.


Terug naar de vorige pagina